De Veter

Welkom bij 'De Veter'. Hierin willen we graag 1 x in de maand een lid van onze loopgroep vragen zichzelf voor te stellen en iets over zichzelf te vertellen.Loopgroep Gramsbergen
traint op dinsdagavond
van 18:45 tot 20:00 uur
en op woensdagavond
van 20:30 tot 21:30 uur
onder leiding van
Rene Marissen en
Henk Meppelink.
Verzamelpunt is de parkeerplaats van
SV Gramsbergen.Een willekeurige foto
uit ons foto album: